Afsaal - Eiendomme - Welcome


Afsaal Eiendomme

Orania het reeds sy vere reggeskud en die begin van n nuwe groeifase betree. Die harde werk van die afgelope 15 jaar, n toenemende goeie mediaprofiel en die misdaadsituasie in die land laat Afrikaners met nuwe o na n groter mate van onafhanklikheid op Orania kyk.

Die waarde van eiendom op Orania het die afgelope tyd ongekend gegroei. Het jy al in jou stukkie vryheid op Orania bel ? Indien nie, doen gerus navraag. Beperkte eiendom is altyd gesog veral indien dit in die nauurskoon van die Bo Karoo gele is aan die oewer van die Oranjerivier.

Oewererwe, landbougrond, hoewes, dorpserwe en huise verhandel fluks en talle bouprojekte is aan die gang.

My eie betrokkenheid by Orania sedert Oktober 1996 en ook as eienaar van Afsaal sedert 2005 het my genoop om Afsaal eiendomme op Orania te vestig. Die tempo waarteen eiendomme op Orania die afgelope 24 maande verhandel het en die hoeveelheid mense wat by my kom aanklop om meer inligting het die behoefte aan Orania se eerste volwaardige eiendomsverhandelings-instansie bevestig.

Afrikaners van regoor die land doen toenemend navraag as voornemende beleggers in eiendom en verblyf op Orania. Afsaal eiendomme bied n volledige bemarkingsdiens om die voornemende verkoper by te staan in die bekendstelling van beskikbare eiendom aan gekeurde kopers wat deel in die missie en doelwitte van Orania.

Afsaal eiendomme beoog om:

Eiendom aggresief te bemark, ook buite Orania deur middle van aanbiedings en die internet

  • Beskikbare eiendom kan op die Afsaal webwerf besigtig word

  • Die voornemende koper by te staan in sy aanbod om te koop

  • Die aanbod aan die verkoper voor te hou

  • Na aanvaarding die koper by te staan om n keuringsafspraak by die dorpsraad

  • Die transaksie te monitor vir spoedige afhandeling tot en met registrasie

Die bydrae van Afsaal eiendomme behoort te lei tot n groter besetting van Orania, die stimulering van die plaaslike eiendomsontwikkelaars-bedryf en die skep van nuwe werksgeleenthede. Dit behoort gewis tot die groei van die plaaslike ekonomie op Orania by te dra. Ons sien daarna uit om u van diens te wees.

Kontak ons gerus met enige navrae.